Hamn

Air Products (NYSE: APD) och Hamburgs hamnmyndighet (HPA) tillkännagav nyligen att de kommer att arbeta tillsammans, inom ramen av ett samförståndsavtal, för att identifiera potentiella sätt att etablera en heltäckande värdekedja för vätgas i Hamburgs hamn. Både Air Products och HPA är eniga i sin...

En ny politisk överenskommelse möjliggör nya utbyggnader av Köpenhamns flygplats. Men det finns massiv kritik från både medborgargruppen och regeringens stödpartier. Före jul 2021 enades den danska regeringen tillsammans med en majoritet av borgerliga partier om ett avtal som gör det möjligt för...