Hamn

Framtiden för Enontekis (Enontekiö på finska) flygplats i finska Lappland utvecklas för närvarande. Enontekiö kommun har bildat två dotterbolag för att ta hand om den inledande fasen av verksamheten. ENF Infra Ltd. agerar som köpare i fastighetstransaktionen och hanterar flygplatsinfrastrukturen....
Järnvägsoperatören Freightliners befintliga underhållsanläggning i Ipswich är redan ansluten till allmänna järnvägsnätet och ligger bekvämt nära hamnen Port of Felixstowe. Den nya underhållsanläggningen kommer att vara en 54 meter lång byggnad med stålkonstruktion. Den avlånga byggnaden omfattar en...