Peab-bolag i avtal med Hangö Hamn

Foto: Peab Industri

Swecem etablerar en ny cementimport terminal genom att teckna avtal med Hangö Hamn i Koverhar, Hangö, Finland. Verksamheten beräknas vara i drift under sista kvartalet 2016.

- Genom sin närhet till lotsstation, bra vattendjup i hamnen samt bästa tänkbara förutsättningar kring den is-problematik som finns vintertid i Finland, har vi valt att etablera oss i Koverhar. Koverhar ligger även optimalt till för vidare landtransporter till våra betongfabriker i södra Finland, säger Ludwig Zetterström, vd Swecem i ett pressmeddelande.

Swecem  är inriktad mot trading av bindemedel för betongtillverkning och har idag en terminal i Helsingborg för delmaterial till betong. Bolaget ingår i Peabkoncernen där även betongbolagen MBR och Vasa Betong i Finland ingår.