Ny rysk Östersjöhamn drabbas hårt av sanktioner

Nya ryska Östersjöhamnen Ust-Luga. Foto: kredit: info@ust-luga.ru

Lastnings- och lossningsverksamheten i den nya ryska Östersjöhamnen Ust-Luga, tre mil från estniska gränsen sjönk med 4 procent under senaste tolv månaderna till 49,10 miljoner ton på grund av EU-sanktioner, berättar tysk-franska sändaren Arte.

Den som en gång skulle bli Rysslands största hamn, har inte uppfyllt förväntningarna. Enligt VD:n för containerhanteringen, Andrej Bogdanov stagnerar belastningen av hamnens containerterminal avsevärt, bland annat på grund av EU-sanktioner. Containerterminalens utnyttjandegrad ligger för närvarande på 25 procent, säger Bogdanov enligt sändaren Arte, som besökte hamnen nyligen.

I januari-juni 2017 hanterade hamnen i Ust-Luga 49.106.500 ton gods, en minskning med 4 procent, jämfört med året innan, säger Baltic Sea Ports Administration.

Omlastning av flytande bulkfrakt minskade med 8 procent till 30.107.700 ton inklusive 13.514.800 ton råolja (-19 procent) och 15.356.200 ton oljeprodukter (+ 1 procent).

Omlastning av allmän last minskade med 28 procent till 249 900 ton.

Transporter av last som transporteras med färjor uppgick till 633 900 ton (-14 procent).

Hamnens behållareutgång ökade med 8,6 procent till 32,862 TEU.

I 2017 hanterade hamnen 103,29 miljoner ton gods, behållarens genomströmning uppgick till 75.262 TEU.

Ust-Lugas hamn ligger praktiskt vid Ryska federationens och Europeiska unionens gräns. Havets djupvattenområde (17,5 m) tillsammans med inflygningskanalen (3,7 km) gör Ust-Lugas hamn till den enda ryska hamnen i Östersjön som kan ta emot torrlastfartyg med en dödvikt på upp till 75 000 ton och flytande lastbärare med en dödvikt på upp till 160 000 ton.

Fakta: Vid ett möte den 20-21 mars 2014 fördömde det Europeiska rådet Rysslands olagliga annektering av den autonoma ukrainska regionen Krim samt staden Sevastopol, som utgör en egen enhet. I detta underströk rådet att EU inte kommer att erkänna annekteringen.

Därför skulle vissa restriktioner införas vad gäller ekonomi, handel och finansiella förhållanden. Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet vari bl.a. betonades att den folkomröstning på Krim som hade organiserats den 16 mars saknade giltighet och alla stater uppmanades att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols ställning.