Piteå Hamn lyfter logistiken på Haraholmen

Här tas första spadtaget för att bygga ut Piteå Hamns logistikcentrum vid Haraholmen. Foto: Maria Fäldt

Ett av norra Sveriges viktigaste logistiklägen, Piteå Hamn i Norrbotten, ska nu expandera ytterligare. I somras togs det första spadtaget för att bygga ut den andra etappen av hamnens logistikcentrum vid Haraholmen, ett projekt som ska vara färdigställt kring årsskiftet 2018/2019.
- Det känns riktigt bra att vi nu får realisera de visioner som vi har jobbat med under lång tid, säger Ulrika Nilsson, vd Piteå Hamn.

I logistiksammanhang kanske Piteå Hamn har hamnat något i skuggan gentemot sin norra granne i Luleå. Men faktum är att Piteå har en lång historia som sjöfartsstad, enligt historiker ända sedan 1300-talet. Idag har Piteå Hamn en stark position hos regionens näringsliv i synnerhet inom skogs- och pappersindustrin. Cirka 80 procent av hamnens godsflöden består av just skogsrelaterade produkter, men hamnen har på senare år blivit alltmer differentierad, mycket beroende på att dess logistikcentrum, Haraholmen har utvecklats rejält.

Logistikcentret ägs och förvaltas av det kommunala bolaget Piteå Hamn AB, medan den dagliga driften utförs av operatören ShoreLink, som ansvarar för all godshantering inom logistikområdet, bortsett från oljehamnen som opereras av hamnbolaget själva.

Nöjt kommunalråd
Efter flera års förberedelser och processer som bland inbegripit detaljplanehandläggning, dom från Mark- och Miljödomstolen samt positiva beslut om medfinansiering från EU:s strukturfond, Piteå kommun samt Länsstyrelsen Norrbotten, kunde spaden äntligen sättas i marken i juni 2017. Haraholmens utbyggnad är viktig för Piteå kommun och stadens kommunalråd Helena Stenberg gläds åt vinsterna med ett utvecklat logistikområde:
- Det här en av flera viktiga bitar för att Piteå ska nå målet att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Nu får fler företag i regionen tillgång till sjöfarten och effektiva logistiklösningar.

500 000 ton utfyllnad
Den andra utbyggnadsetappen av Haraholmens logistikcentrum innebär bland annat en kajförlängning på cirka hundra meter samt en ny femhundra meter lång infartsväg, söder om järnvägen. Därtill ska logistikcentret byggas ut med nya kajnära lagringsytor. För att bereda plats för den förlängda kajen och de nya lagringsytorna vid kajområdet kommer en småbåtshamn i området att tas i anspråk för att muddras och fyllas ut.
Totalt handlar det om 500 000 ton utfyllnad, 30 000 kvadratmeter asfalt, 2000 kubikmeter betong, långa betongpålar, pollare, stängsel och lysmaster. Vad gäller investeringen i belysningen är denna en viktig del av hamnens kontinuerliga miljöarbete för att minska energiförbrukningen. All belysning håller nu på att bytas i hamnområdet till den nya generationens LED-bestyckade mastarmaturer.

Ny infartsväg underlättar logistiken under byggskedet
Den nya infartsvägen byggs klart innan arbetena med kaj och övriga hårdytor tar vid, detta för att kunna frakta in omkring en miljon gods som projektet kommer att behöva under det kommande året.
- En ny väg under byggtiden gör allt så mycket enklare. Det är nästan en förutsättning för att ro hamn ett så stort projekt under så kort tid, parallellt med allt annat som händer på området, säger platschef Roland Kemppainen från Skanska Sverige, bolaget som är huvudentreprenör i byggprojektet.

Ny husfabrik invigs i år
Ett av Piteås mest uppmärksammade bolag under senare år torde vara Lindbäcks, ett av Sveriges ledande företag inom industriellt producerande flerbostadshus. Företaget som har en av sina stora produktionsanläggningar i Piteå håller nu på att uppföra en ny 100 000 kvadratmeter stor husfabrik på Haraholmen. Kostnaden för fabriksbygget beräknas uppgå till nästan 500 miljoner kronor och väntas stå klar nu i december 2017.
Nyligen aviserade Lindbäcks att bolaget kommer att använda sig av ett tåg för materialtransport från det egna logistikcentret till elementtillverkningen i den nya fabriken på Haraholmen. AIT i Umeå står som leverantör.
- Tillsammans med AIT har vi tagit fram en lösning som kommer att minska truckkörningen i fabriken. Det gör arbetsmiljön säkrare men också logistiken effektivare, säger Lars Wallgren, nytillträdd logistikchef på Lindbäcks. Han fortsätter:
- Det handlar också om att få in en tydlig takt i materialförsörjningen, som möjliggör för oss att se hur vi ligger till i förhållande till produktionen och att skapa en förutsägbar materialtransport. Vi kommer att upptäcka avvikelser snabbt och därmed också se var vi behöver jobba med förbättringar, säger Lars Wallgren.

Text: Christer Wiik