Wärtsilä förvärvar marina navigationsföretaget Transas

Det totala paketet,som kommer att förbättra fartygsdriften, värderas till 210 miljoner euro - affärsvärde. Förvärvet förväntas vara avslutat under andra kvartalet 2018. Bild: Wärtsilä

Teknologiföretaget Wärtsilä förvärvar Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Affären kommer att snabba på Wärtsiläs väg mot sin vision om ett Smart Marine-ekosystem.

Transas, som grundades 1990, är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.

Med hjälp av det senaste inom maskininlärning och artificiell intelligens skapar Transas en enhetlig, molnbaserad plattform för drifthantering inom hela det marina ekosystemet.

Transas årsomsättning ligger för närvarande på omkring 140 miljoner euro. Bolaget har 22 regionala kontor runtom i världen, och ett distributionsnätverk som omfattar 120 länder. Personalen på cirka 1.000 anställda kommer att integreras i Wärtsiläs Marine Solutions-affärsområde.

Ett stort team av programvarutekniker kommer att spela en nyckelroll i att understöda utvecklingen av smarta produkter och en digital plattform.

Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.

Wärtsiläs Smart Marine-ekosystem är en vision där smarta fartyg kommunicerar med smarta hamnar och mycket mer, och därigenom skapar tre grundläggande fördelar för branschen: Maximerad resursanvändning och operationell effektivitet, minimering av miljöpåverkan och risk, samt säkerhet på högsta nivå.

Wärtsilä vill genom dataintegrering, utökad anslutning och molnbaserad teknik lösa effektivitetsproblem inom sjöfarten till följd av överkapacitet, ineffektiv bränsleförbrukning och väntetider i hamnar och andra högtrafikerade områden.

- Sammanslagningen mellan Transas och Wärtsilä innebär stora steg framåt för Smart Marine-ekosystemet. Nu kan Wärtsiläs produktportfölj, som är sjöfartsindustrins största, anslutas till sjötrafikledning, simulatorer samt lösningar för navigation och fartygsdrift från Transas. Det totala paketet kommer att förbättra fartygsdriften och ge möjligheter att fungera på det mest kostnadseffektiva och miljövänliga sättet för våra kunder”, säger Roger Holm, direktör för Wärtsilä Marine Solutions.

- Det är väldigt spännande att få möjligheten att gå samman med Wärtsilä och tillsammans kunna leverera framtidens sjötransport. Vi har en gemensam vision och det är att uppnå en tryggare, effektivare och miljövänligare marin industri. Transas-teamet innehar en betydande teknologikompetens och en globalt erkänd ledande position inom navigation, simuleringstjänster samt sjötrafikledning. När man lägger dessa till Wärtsiläs omfattande och världsledande portfölj av produkter och tjänster, får man en enastående möjlighet till ett nytt ekosystem för maritim verksamhet, säger Frank Coles, VD för Transas.

Källa: Wärtsilä