Öresundsregionen riktar fokus på mobilitet och infrastruktur

Viktig förbindelse. Öresundsbron i solnedgången. Foto: Creative Commons, Efraimstochter

Intresseorganisationen Öresundsregionen, även kallad Greater Copenhagen står inför flera viktiga investeringar i ny infrastruktur, inte minst Fehmarn Bält-förbindelsen. Bättre vägar, ny järnväg och fasta förbindelser ger nya möjligheter till tillväxt och utveckling, som regionen kommer att dra nytta av i nära framtid.

Modern och välfungerande infrastruktur är avgörande för Greater Copenhagens utveckling och tillväxt, och regiondelarna på Östersunds båda sidor kan i ögonblicket se fram emot viktiga beslut om framtidens infrastruktur, förklarar organisationen i ett pressmeddelande. 

Region Halland och de sex kommuner som ingår i regionen kommer att bli nya medlemmar av Greater Copenhagen-samarbetet från den 1 januari 2019.

Därmed växer Greater Copenhagen i Sverige, där Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner redan är medlemmar, medan Greater Copenhagens danska medlemmar är Region Själland och Region Huvudstaden som de 46 kommunerna i de två danska regionerna.

Genom att Region Halland blir medlem i Greater Copenhagen kommer samarbetet från och med 2019 bestå av fyra regioner – två svenska och två danska – samt 85 kommuner. Som en följd av Hallands medlemskap ändrar Greater Copenhagens styrelse namn från Greater Copenhagen & Skåne Committee till Greater Copenhagen Committee, och samtidigt är samarbetets framtid nu avklarad.

I Tyskland förväntas Fehmarn Bält-projektet få myndigheternas miljögodkännande, medan den svenska och danska staten är i gång med att genomföra en strategisk analys av en framtida fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg. Samtidigt undersöks möjligheterna för en Öresundsmetro, och Københavns Lufthavn genomgår en omfattande expansion, så den får kapacitet till 40 miljoner passagerare årligen.

Infrastrukturorganisationen Greater Copenhagen ska vara tätt sammanlänkat internt och externt, för mobilitet och tillgänglighet är avgörande för ekonomisk framgång. Järnväg, väg och broar knyter människor och regioner tätare samman och skapar nya möjligheter för samarbete och utveckling.