Ledare: Höghastighetståg kostar åttondelen mot flyg

Foto: Skanska

Regeringen beslöt som första åtgärd att lägga ner Nya stambanorna, därför att höghastighetståg ansågskosta för mycket och för att istället satsa pengarna på pendel- och godståg. Det stämmer inte. De gamla stambanorna klarar inte mycket fler tåg nu, men om de fick jämnare hastigheter där, genom att de snabbare tågen fick egna banor, skulle de kunna klara tredubblad trafik. Inte heller är höghastighetsbanor dyra. Byggd på bro på 6-9 år som Skanska föreslog hade Nya stambanan kostat 230 miljarder kronor. Av det hade EU bidragit med 100 miljarder, men de pengarna mister vi nu. Inte heller hade den belastat budgeten. SJ räknade med ett resande på 20 miljoner, och då hade den blivit så lönsam att den kunnat finansieras med lån.

Av: Hans Sternlycke

Redan idag kan tåget konkurrera med flyget i pris och tid i södra Sverige. En resa mellan Malmö och Stockholm tar 4,5 timmar och kostar i genomsnitt 500 kronor. Flygresan kostar i snitt 600 kronor och tar 70 minuter. Till det kommer flygbussar för 129 kr i var ändesom tar 45 minuter till Sturup och 20 minuter från Bromma, ihop blir det 858 kronor och två timmar och en kvart, men till det skall det läggas bytestider, kanske en timme till. Utan bagage kan man dock checka in digitalt. Men på tåg kan man arbeta, men inte på flyg.
 

Ökade hastigheter gör resorna billigare. Snabbare tåg kan göra fler omlopp. Kapaciteten ökar och kostnaderna sjunker, när tåg och bana kan utnyttjas mer. Per Corshammar, som är den som är den mest kunnige i Sverige på höghastighetståg har räknat på det. Enligt honom kostar en resa  åttondelen med höghastighetståg mot med flyg.

b
 

För Malmö-Stockholm kostar ett plan för 100 passagerare 15 000 kronor, flygavgifter 45 000, personal 10 000 och bränsle 12 000, totalt 82 000 kronor, 820 kronor per passagerare. På ett dygn hinner planet åtta resor tur och retur, vilket ger 656 000 kronor i intäkter.
 

Höghastighetståget med 160 passagerare tar 2,5 timmar och hinner åtta turer per dag på sträckan. Det drar 20 000 kronor i el, dubbelt mot X2000 med 250 passagerare som klarar tre resor, men i övrigt är kostnaderna rätt lika: 40 000 kronor för tåget, 16 000 för personal, 18 000 för service och för banavgifter 25 000 kronor. Det ger 119 000 kronor per dygn i kostnader för höghastighetståget, 124 kronor per passagerare, och 109 000 kronor för X2000, 227 kronor per passagerare. Alltså närmre dubbelt upp.
 

En buss kör 50 passagerare på sju timmar till Stockholm. På de 60 milen förbrukas 240 liter diesel för 6 000 kronor, och lika mycket kostar chauffören. Bussen går på 3000 kronor. Det blir ihop 15 000 kronor eller 300 kronor per passagerare. Att köra bilen till Stockholm kostar 35 kronor per mil, 2 100 kronor eller 525 kronor med fyra resande, och tar sex timmar.

b