Medling inleds i hamnkonflikten

Foto: Göteborgs hamn

Medlare kopplas nu in i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och företaget APM Terminals i containerhamnen i Göteborg.

-Nu får vi hoppas att APM vill lösa det här. Det har vi inte sett mycket av tidigare, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér.

Han är dock nöjd med att medlingen, som är frivillig och sker på begäran av båda parter, startar.

APM Terminals ingår i Maersk Group och företräds av arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

Vd:n på Sveriges Hamnar Joakim Ärlund hoppas att medlingen ska fungera. Han säger att konflikten har slagit hårt mot företaget.

-Under förra veckans strejk gick det på 20-30 procent av kapaciteten. Så det är enormt kostsamt.

Samtidigt har det pågått en övertidsblockad och en nyanställningsblockad. Hamnarbetarförbundet har också infört en blockad mot att gods dirigeras om från Göteborg till andra hamnar.

-Men under medlingen upphör alla stridsåtgärder, säger Joakim Ärlund som förutspår att Medlingsinstitutet kommer att utse två medlare på fredagen.

Hamnarbetarförbundet har radat upp en lång rad krav på företaget vars ledning den anklagar för "antifacklig personalpolitik".

Ärlund säger att han har svårt att se att kraven kan tillgodoses eftersom APM Terminals har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet och inte med Hamnarbetarförbundet.

-Kraven på fackligt inflytande som Hamnarbetarförbundet ställer går dessutom långt utöver dem som finns i lagen, säger Ärlund.

(TT)