Nya Värtahamnen har öppnat

Foto: Stockholms Hamnar

Värtahamnen är den största passagerarhamnen i Sverige och Östersjön. Stockholms Hamnar bygger om den mer än hundra år gamla hamnen så att den ska bli den nya porten till Stockholm. Två kajplatser är nu öppna och i drift. Cowi har ansvarat för detaljprojekteringen.

När Värtahamnen är klar i slutet av 2016 uppfyller den alla krav som dagens fartyg ställer, inklusive en nybyggd modern passagerarterminal med restauranger och vackra vyer över vattnet, som även blir ett utflyktsmål för allmänheten. Ut- och ombyggnaden av hamnen kommer att resultera i en 1200 meter lång kaj. Hamnen får fem kajlägen och två är redan i drift.

Det är inte bara hamnen som byggs om: även trafiken till och från Värtahamnen förbättras. En påfart direkt från hamnen ner i Norra länkens tunnelsystem gör att trafiken i Stockholms innerstad lättar och ger ett bättre flöde i den omgivande infrastrukturen.

Värtahamnen öppnar möjligheter för fler kryssningsfartyg att lägga till i Stockholm.

Tack vare hamnens ombyggnad kan 85 000 kvadratmeter lämnas till staden för byggande av bostäder, arbetsplatser och handelscentrum, vilket är eftertraktat då Stockholm växer med 40 000 invånare om året.

Ett påldäck har skapats av 840 stycken sammansatta betongelement. Dessa står på över 1000 pålar som vibrerats ner genom leran till berget. Den längsta pålen är 55 meter lång.

Cowi har ansvarat för detaljprojektering inom entreprenad Pir och Kaj i projekt Värtahamnen. Cowi har bland annat projekterat geotekniska förstärkningsåtgärder, sponter, påldäck, kajplatser, ramper, mark, VA och kanalisation.