Trelleborgs Hamn har öppnat en ny incheckningsareal

Trelleborgs Hamn har öppnat ett nytt incheckningsareal. Foto: Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn har öppnat en ny incheckningsareal. Hamnen står inför nya utmaningar i takt med att trafiken ökar år för år, skriver hamnen på ett pressmeddelande. 

-Fler enheter kräver mer utrymme både när det gäller incheckningsområdet såväl som uppställningsytor inne i hamnen". För att effektivisera och möta den ökande trafikvolymen har nya check-in byggts. Genom att flytta nuvarande check-in åt sydväst beräknar Trelleborgs Hamn att klara trafiksituationen fram tills att en ny östlig tillfart till hamnen är klar om cirka tio år.

Incheckningsområdet är betydligt större än tidigare och ytorna för nuvarande check-in kommer att användas som uppställningsytor och därmed blir det effektivare logistik i hamnen. Skyltningen effektiviseras också och hamnen går från fast till digital skyltning.

Nya check-in och uppställningsytor i Trelleborgs Hamn är en del av det pågående EU-projektet ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”, som behövs för att möta de ökande volymerna i trafiken under Trelleborgs Hamns utbyggnad och flytt. TT-Line har också en aktivitet i projektet då de kommer att modernisera och erbjuda personbilarna på nya check-in fyra stycken automater för själv check-in.