Ny tågdepå i Säve från Jernhusen och Västtrafik.

Foto Jernhusen

Nu har den tagits i bruk, utbyggnaden av Sävenäs tågdepå i Göteborg. På uppdrag av Västtrafik och i samarbete med Skanska har Jernhusen det senaste året byggt ut depån med 4200 kvadratmeter och därigenom tredubblat dess kapacitet. Utvecklingen av depån är en förutsättning för att möta det ökande tågresandet i Västra Götalandsregionen.

Sävenäs tågdepå i Göteborg, som ägs och förvaltas av Jernhusen och utgör underhållsdepå för Västtrafiks tågfordon, har nyinvigts efter en stor ombyggnation. Depån har det senaste året byggts ut med 4 200 kvadratmeter samt moderniserats för att kunna erbjuda ett mer hållbart och effektivt underhåll, anpassat för framtidens tåg. Den utbyggda underhållsdepån har nu sex spår istället för tidigare två – en kapacitetsökning på 200 procent.

– Vi vill göra det möjligt för ännu fler att resa hållbart. I det arbetet är välfungerande depåer, anpassade efter morgondagens moderna tåg, en helt avgörande faktor. Utan fungerade depåer stannar tågen – därför är utvecklingen i Sävens mycket viktig. En större depå ger förutsättningar för oss att fortsätta stödja Västtrafik i deras regionala kollektivtrafiksutveckling, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Ett av Jernhusens strategiska mål för hållbart värdeskapande är att verksamheten ska vara klimatneutral senast år 2045. Sävenäs depå har utvecklats med hållbara, moderna byggmetoder – en byggnad som ska leva länge och verka för att maximera tågens livslängd.​

Möjliggör fördubblat tågresande
Ombyggnationen, som utförts av Skanska, är ett samarbete mellan Jernhusen och Västtrafik. Den expansiva befolkningstillväxten i Västra Götaland i kombination med Västtrafiks storsatsning på tågresandet har legat till grund.

– Regionen växer och Västtrafik har som mål att fördubbla dagens tågresande år 2035 till 130 000 dagliga resor. Den stora utbyggnaden av Sävenäs depå är en viktig förutsättning för att nå dit, säger Västtrafiks styrelseordförande Bijan Zainali.

Sävenäs depå har anpassats så att utrustningen ska passa nästan alla Västtrafiks tågmodeller, inte minst de 45 nya X80-tågen som gradvis kommer sättas i trafik från och med april 2025.

– När de nya tågen är i trafik behöver de ett stabilt underhåll. Vi är glada för att Sävenäs depå nu kommer att vara rustad för att omhänderta dessa, samt nästan alla våra övriga tågmodeller, säger Pontus Gunnäs, affärschef tåg på Västtrafik.