Känsliga uppgifter i osäkra händer i Sverige väckte Finland

- Ju känsligare information, desto noggrannare kontroll krävs, säger finländska säkerhetsexperter. Foto: Blueboss

Till följd av IT-skandalen i Sverige ser nu myndigheterna i Finland över säkerheten för olika register. Så stor och allvarlig är saken i Sverige, säger Pasi Lehmus, chef för statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori till sändaren YLE.

- Känsliga uppgifter i osäkra händer i Sverige, det väckte oss förstås. Vi börjar nästa vecka granska vem som har tillgång till statens data så att samma sak inte kan hända här, säger Lehmus.

När Transportstyrelsen i Sverige 2015 lade ut driften av flera statliga register i utlandet åsidosattes viktiga säkerhetskrav.

Hela körkortsregistret, information om broar och vägar, hamnar och försvar fanns tillgängligt för utländska tekniker. Varken Säpo eller Transportstyrelsen hade därmed kontroll på exakt vem som hade tillgång till informationen.

I Sverige har skandalen lett till regeringskris. Den borgerliga oppositionen har meddelat att de väcker misstroendevotum i riksdagen mot tre ministrar eftersom de inte lyckades informera varandra i en fråga som rör Sveriges säkerhet.

Regeringen fattade den 27 juli 2017 beslut om att entlediga tre styrelseledamöter hos Transportstyrelsen samt utser två nya ledamöter.

Regeringen har beslutat att entlediga Andrea Femrell, Mikael Ahlström samt Elvy Söderström från Transportstyrelsens styrelse. Elvy Söderström har själv begärt att bli entledigad. Nya ledamöter är Anna Felländer och Jan Landahl.