NCC utför markarbeten i Norvik

Bild: Stockholms hamnar

NCC har startat inledande arbeten för byggande av Stockholm Norvik hamn. Arbetena består i huvudsak av bergarbeten för hamnplan och järnvägsanslutning på uppdrag av Stockholms Hamnar.

Det totala ordervärdet värderas till 500 miljoner kronor.

Under de kommande två och ett halvt åren kommer arbeten med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning och hamnplan att pågå.

– Omkring 10 miljoner ton berg ska sprängas loss och kommer att användas för utfyllnad på markområden i det som blir den nya hamnen samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer, säger Carina Angarth, projektchef Norvik, NCC Infrastructure.

Förutom det pågående markuppdraget från Stockholms hamn ska NCC på egen mark bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg och storstad.