Geomatik

Över tre kilometer tunnel och stora brokonstruktioner utmed älven gör E6-projektet i Soknedal i Norge krävande. Ändå effektiviseras arbetet med hjälp av alltmer avancerade digitala verktyg. En sex kilometer lång vägsträckning genom Soknedal ska byggas på tre år. I södra delen kommer det bli en...

En stark industritradition och spännande nyetableringar gör Västmanland till en viktig kugge i svenskt näringsliv. Statusen som konkurrenskraftigt industrikluster är beroende av tillgång till rätt kompetens, inte minst inom områden som IT och programmering där ett stort intresse finns att hitta...