Göteborgs hamn inte med i Trafikverkets infrastrukturplan

Foto: Göteborgs Hamn

Stort behov av djupare farled

En fördjupning av farleden in till Göteborgs Hamn är nödvändig för att ta emot de allt större fartygen och behålla direkttrafiken till sjöss. Investeringen på cirka fyra miljarder har en mycket hög samhällsnytta. Ändå är den inte med som en prioriterad satsning i Trafikverkets infrastrukturplan 2018–2019.

– Jag är besviken eftersom behovet är så stort. Djupare farleder är nödvändigt för att kunna ta emot de oceangående containerfartygen som har direktkopplingar till andra världsdelar. Investeringen har en av de högsta samhällsnyttorna bland alla planerade infrastrukturprojekt nationellt, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Behovet av djupare farled beror på att containerfartyg världen över blivit tre gånger så stora de senaste tio åren. Göteborgs Hamn kan som enda hamn i Sverige ta emot de största containerfartygen, men de får restriktioner på hur lastade de kan vara.

En fördjupning som tillåter fartyg med djupgående på 16,5 meter, jämfört med dagens 13,5, skulle säkra dagens direkttrafik – och göra det intressant för rederierna att utöka antalet linjer från Göteborg. Investeringen på fyra miljarder kronor ger en samhällsnytta på 3,04 (enligt Trafikverkets utredning), och är därmed en av de mest lönsamma aktuella satsningarna just nu. Ändå finns fördjupningen inte med som ett utpekat objekt i Trafikverkets plan för infrastruktur 2018–2029, utan endast som en utpekad brist.