Freightliner planerar ny underhållsanläggning i Ipswich

På sitt befintliga godscentrum i Ipswich planerar Freightliner att bygga en ny toppmodern underhålls- och bränsleanläggning för lokomotiv och vagnar. Foto: Freightliner

Järnvägsoperatören Freightliners befintliga underhållsanläggning i Ipswich är redan ansluten till allmänna järnvägsnätet och ligger bekvämt nära hamnen Port of Felixstowe.

Den nya underhållsanläggningen kommer att vara en 54 meter lång byggnad med stålkonstruktion. Den avlånga byggnaden omfattar en inspektionsgrav, två bockkranar och en utökad parkeringsplats för personalen.

Anläggningen kommer också att innehålla svarvutrustning som används för underhåll och profilering av vagn- och lokomotivhjulssatser, de första i sitt slag i den här delen av Storbritannien.

Efter att ha granskat olika platser valdes Ipswich på grund av stadens närhet till Port of Felixstowe, varifrån Freightliner trafikerar med 22 tåg om dagen och transporterar varor över hela Storbritannien.

Freightliners befintliga anläggning Ipswich är redan kopplad till järnvägsnätet och har tillräckligt med oanvända utrymmen, vilket innebär att man bygger en ny anläggning som kan integreras utan minsta störning med den allmänna järnvägen, Freightliners tågverksamhet och omgivningen.