Gamingindustrin på stark frammarsch

Bild: NorthSpawn

Northspawn arrangeras i Västmanland

En stark industritradition och spännande nyetableringar gör Västmanland till en viktig kugge i svenskt näringsliv. Statusen som konkurrenskraftigt industrikluster är beroende av tillgång till rätt kompetens, inte minst inom områden som IT och programmering där ett stort intresse finns att hitta kompetens i den allt mer snabbväxande gamingvärlden. Fram till 2022 räknar man med att det kommer att saknas 70 000 personer inom IT-branschen i Sverige.

Aktiviteter inom E-sport och gaming är på stark frammarsch. Den globala marknaden förväntas växa från cirka 696 miljarder dollar  år 2017 till ca 1,5 miljarder dollar år 2020. Bara i Sverige engageras dagligen nästan 400 000 tittare, en siffra som inkluderar hela 15 procent av landets 15–24-åringar. Sverige ligger i framkant och har hela 54 proffs per miljon invånare, jämfört med 1 respektive 9 för Kina och USA. Här finns också världens största event för e-sport och gaming, DreamHack. Trots det saknas något likande och återkommande event i Mellansverige. Det vill vi ändra på med Northspawn!

Den 1-4 november under höstlovet går Northspawn - Västmanlands nya gamingfestival av stapeln. Under tre dagar kommer gaming- och IT-intresserade att få träffas och utmana varandra under häftiga former.

– Det är självklart att regionen behöver bra och stora event för e-sport och programmering, säger initiativtagare Niclas Sigholm.

Ambitionen med NorthSpawn är att skapa ett årligt återkommande event som över tid blir en institution i regionens aktiviteter.

NorthSpawn ska vara en levande mötesplats för spelare och programmerare och erbjuda en plattform för att skapa värdefulla kontaktytor mellan näringslivet och den kompetens som finns inom spelvärlden. Genom Northspawn bidrar vi till regionens utveckling och att locka studenter, utbildad arbetskraft och etablering av nya företag till regionen. Eventet går i linje med Västmanlands ambition om att vara en attraktiv region med högteknologisk kompetens och industrier i teknikens framkant.

– För att det här ska bli bra behövs många aktörer som samarbetar för regionens bästa, säger Niclas Sigholm, vd på Sigholm och initiativtagare till NorthSpawn. ”Vi har dragit igång det här för att vi tror att det är bra inte bara för unga utan också för staden. Som företag är det viktigt för oss att jobba med att förbättra det samhälle vi verkar i.”

NorthSpawn söker nu fler företag som vill vara med och arrangera eventet för att gemensamt bidra till regionens utveckling.