WSP ska mäta Göteborg från rymden

Bild: ESA/ATG medialab

Trafikverket har valt WSP för den övergripande mätningen av markrörelser av centrala Göteborg i samband med byggnationen av Västlänken. Uppdraget genomförs med satellitbaserad teknik, dInSAR, som är ny för Trafikverket och anläggningsbyggnad i Sverige. Tekniken gör det möjligt att följa förändringar i marken som bara är någon millimeter per år.

WSP:s uppdrag är att genomföra sättningsmätningar av marken före byggnationen av Västlänken. Under hela byggtiden krävs omfattande mätningar för att övervaka markrörelser i samband med byggnadsarbetena.

Den nya satellitbaserade tekniken som används kallas dInSAR. Skillnaden jämfört med traditionella mätmetoder är att den täcker stora ytor och kräver inga personalresurser i fält. Tekniken är mycket noggrann och kan visa förändringstrender med en hastighet på en millimeter per år och klarar av att täcka in stora svåråtkomliga områden som till exempel stadskärnor.

– Vi ser det här uppdraget som särskilt spännande eftersom det bygger på ny teknik och en upphandlingsform där Trafikverket premierar innovation, något som vi på WSP värderar högt. Vårt team kommer att bestå av teknisk expertis från både WSP Sverige och SkyGeo i Holland som är specialister inom området, säger Johan Vium Andersson, teknologie doktor i geodesi, på WSP.

Uppdraget påbörjas 2015 och löper fram till slutet av 2017.