Krävande att bygga E6 i älven

Över tre kilometer tunnel och stora brokonstruktioner utmed älven gör E6-projektet i Soknedal i Norge krävande. Ändå effektiviseras arbetet med hjälp av alltmer avancerade digitala verktyg.

 En sex kilometer lång vägsträckning genom Soknedal ska byggas på tre år. I södra delen kommer det bli en planskild korsning till Soknedal, innan vägen fortsätter in i en 3,6 kilometer lång tunnel.

• Vi har tunnel, betongkonstruktioner och mycket grundläggningsarbete på detta projekt. Det finns vissa utmaningar när det gäller att samordna detta arbete. Det saknas uppställningsytor kring de stora brokronstruktionerna och tunnelmynningarna, så för att projektet ska fungera bra krävs det viss planering, säger Linn Bøhle, projektchef.

Fundamentering fyra meter under älvbotten

Projektledaren för byggarbetet vid E6 Soknedal är Rune Gaasvik. Han följer utvecklingen av flera större brokonstruktioner noggrant och säger att byggandet nära och i älven är krävande.

- Det är särskilt grundläggningen som är utmanande. När man kommer under älvbotten finns det några oförutsedda saker som kan uppstå, säger Gaasvik från AF Anlegg.

- Vad tänker du på?

- Djup till berg, vilka massor vi träffar på. På två av broarna ligger grunden fyra meter under flodbotten. Dessutom måste vi hantera oväntade regn-, is- och väderproblem i samband med älven, säger han.

Övriga uppgifter för mätarna

Totalt 160 personer är involverade i projektet E6 söder om Trondheim. I vissa delar av projektet finns det många människor och få maskiner, medan det i andra delar är motsatt. Men trenden är tydlig. Byggbranschen förändras och en ökande andel av projektet digitaliseras. Mätarna använder Gemini Terräng i planeringen och uppföljningen av byggprojektet, som har en budget på nästan 1 miljard norska kronor.

- Mätare idag är lite annorlunda än tidigare. Tidigare var vi mest utsättare, vilka var ute för att kontrollera höjden, sätta ut kantsten och sätta ut fundament. Nu sitter vi mycket mer på kontoret och förbereder maskinstyrningsdata, behandlar drönardata, projekterar och planlägger. Därför kommer digitala verktyg som Gemini Terräng att bli ännu viktigare i framtiden, säger AF Anlegg, Rafal Szymanowski, Mätchef.

Gemini Terräng används av nästan hela bygg- och anläggningsbranschen i Norge. Verktyget är utvecklat av Powel Construction, ett dotterbolag till Powel AS.

- Gemini Terräng gör planeringen och genomförandet av projekten mycket enklare. Det beror på att vi har utvecklat moduler som är speciellt skapade för Väg, schaktgrop, tunnlar och andra väsentliga delar av ett infrastrukturprojekt, säger Pål Tønder, affärschef hos Powel Construction.

Digitala verktyg blir allt viktigare

Rafal berättar att mätarens effektivitet har förbättrats avsevärt de senaste åren tack vare

digitala verktyg som Gemini Terräng.

- Tidigare var vi runt tio mätare på ett stort projekt, nu är vi fem inklusive mätchefen. Det är stora, stora besparingar i tid och arbete. Nu är det mesta av arbetet gjort på datorn, säger Szymanowski.

- Vad tycker du om det?

- Jag gillar det. Det är kul att arbeta med sådana projekt, avslutar Szymanowski.

E6 Soknedal kommer att slutföras i december 2020.