Hexagon ökar vinsten

Ola Rollén, vd och koncernchef Hexagon. Foto: Hexagon

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar ett resultat före skatt på 170 miljoner euro (132) för det andra kvartalet 2015.

Det var knappt 2 procent bättre än förväntningarna som låg vid 167 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Valutaeffekter påverkade resultatet positivt med 16 miljoner. Besparingsprogrammet, som aviserades sista mars och som syftar till att sänka kostnaderna i Schweiz och USA med 35 miljoner, påverkade positivt med 4,5 miljoner i kvartalet.

Bruttoresultatet blev 473 miljoner (365), vilket gav en marginal på 60,5 procent (57,4).

Rörelseresultatet blev 177 miljoner (140), vilket gav en marginal på 22,7 procent (22,0). Väntat var 175 miljoner och 22,6 procent.

Resultatet efter skatt var 136 miljoner (104), motsvarande0,37 euro per aktie (0,29). Väntat var 133 miljoner och 0,37 euro.

Försäljningen uppgick till 781 miljoner (636), väntat var 774 miljoner. Tillväxten på totalt 23 procent fördelade sig på 13 procent valuta, 5 procent struktur och 5 procent organiskt. Väntad organisk tillväxt var 5,4 procent.

(SIX News)