Mariestads kommun väljer TopoDirekt

Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet. Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför TopoDirekt valdes som lösning:

– Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och samtidigt ger oss goda möjligheter att växla upp verksamheten och kunna leverera än bättre produkter, säger Anders.

Mariestads kommun driftar idag tre kommuner och lägger ner mycket tid på ajourhållning. Eftersom TopoDirekt innehåller stöd för BAL samt DRK så ser Anders att arbetet blir betydligt effektivare när detta kan hanteras direkt i systemet. Ett stort plus är också att TopoDirekt har stöd för lagring enligt Svensk Geoprocess med PostGIS som databas. Idag använder Mariestads kommun allt mer Open Source-produkter, exempelvis Origo, HAJK och QGIS, som fungerar utmärkt med PostGIS.

– Öppenhet, följande av standarder och kompabilitet är enligt oss ett krav för om man ska kunna hantera vår information och bygga produkter kring dem, förklarar Anders.

De som jobbar på enheten idag har mycket goda kunskaper inom CAD samt lång erfarenhet av mätning och ajourhållning av geografisk information.

– De kommer förmodligen känna sig hemma snabbt i programmet. Man märker att systemet är framtaget just för hur en kommun arbetar med mätning och kartproduktion, säger Anders.

Ett prioriterat område för Mariestads kommun är BAL-funktionen för ajourhållning av byggnad, adress och lägenhet till Lantmäteriet. Den kommer enligt Anders bli ett stort lyft för deras verksamhet.

 

– Vi letade efter ett system som uppfyller de behov en modern kart- och mätverksamhet har idag och även för kommande år. Vi tror att TopoDirekt kommer ge oss en bra grund och frigöra resurser så att vi får tid till att börja jobba med exempelvis 3D vilket vi inte gör idag eller kvalitetsförbättringar av registerkartan, säger Anders.