NIB ger lån till Wärtsilä

Foto: sxc.hu

Nordiska investeringsbanken och Wärtsilä Oyj Abp har avtalat om ett sjuårigt lån på 100 miljoner euro. Lånet ska finansiera förvärvet av det tyska företaget inom elektroniska plattformar för marinindustrin L-3 Marine Systems International (L-3 MSI).

Förvärvet av L-3 MSI, som levererar driftklara elektriska system för alla fartygstyper, slutfördes i maj 2015. El- och automationssystem spelar en allt viktigare roll i och med att manövreringen av fartygen har blivit mer avancerad. Förvärvet kommer att markant stärka Wärtsiläs utbud och marknadsposition inom navigationssystem, elsystem och dynamisk positioneringsteknik.

Genom tillskottet av kompetens och affärsverksamhet kommer förvärvet sannolikt att stärka expertisen inom den marinindustri som finns NIB:s medlemsregion. Köpet innebär en integration av mer än 1 700 anställda i Wärtsilä som hade 19 400 anställda i slutet av juni 2015.