Göteborg City Airport först med nya landningsprocedurer

Foto: Averater

Med hjälp av satelliter ska precisionen och säkerheten öka när flygplanen ska landa. Göteborg City Airport är först i Sverige att erbjuda flyget dessa nya procedurer och Luftfartsverket (svarar för införandet.

De nya procedurerna används under den allra sista fasen av flygningen, de sista minuterna före landning. De befintliga flygvägarna används fortfarande, men det blir en annan typ av teknik som med högre noggrannhet bestämmer flygplanets position i höjd- och sidled. 

– För flyget bidrar användningen av de nya procedurerna till förbättrad säkerhet, högre tillgänglighet och på sikt kostnadsbesparingar, säger Annika Nyberg, vd på Göteborg City Airport i ett pressmeddelande. 

De nya procedurerna benämns RNAV GNSS och är baserade på GPS-systemet. Dessa införs med tre olika funktioner riktade till operatörer med olika typer av utrustning; dels en typ där man navigerar enbart på GPS, det vill säga utan markbunden utrustning, och sedan två där även vertikal information ges vilket ökar säkerheten ytterligare. Den vertikala informationen kan antingen baseras på barometriskt tryck eller på en stödfunktion till GPS, EGNOS (EGNOS, uttytt European Geostationary Navigation Overlay System, är ett regionalt satellitsystem som korrigerar GPS-signalerna så att avvikelsen minskar från omkring sex meter till mellan bara en och två meter). 

– LFV har lagt ner ett stort jobb på projektering, konstruktion och driftsättning av nya inflygningsprocedurer. Nu är vi utbildade och taggade att komma igång med en procedur som flyget kommer att ha stor nytta av, säger Karin Schagerlind, operativ chef för flygtrafikledningen på Göteborg City Airport.

 

EGNOS är en gratistjänst. Satellitsystemet har tillkommit på initiativ av EU-kommissionen, ESA (European Space Agency) och Eurocontrol. Bakgrunden är att ICAO vill att flyget påskyndar införandet av teknik och procedurer för att öka säkerheten vid landning och nyttjandet av EGNOS är alltså ett alternativ att möta det kravet. 

Först ut att ha alla tre varianter, där EGNOS är den senast tillkomna, är alltså Göteborg City Airport. Att valet föll på den flygplatsen beror på att flera flygbolag som trafikerar Göteborg City Airport har den utrustning som behövs för att använda EGNOS. 

Efter Göteborg står Storumans flygplats på tur att få en procedur baserad på den nya satellitbaserade tekniken.