IBECO erbjuder snabb leverans av segjärnsrör med extra starkt korrosionsskydd

Den svenska VA/VVS-leverantören IBECO tillhandahåller segjärnsrör från engelska Electrosteel med extra starkt yttre- och inre korrosionsskydd. Produkterna kan levereras på kort tid, och vid önskemål i form av sekvensleveranser.

– Vi tar också ansvar för projektledning tillsammans med entreprenad och kommun och avlastar på så sätt grossisterna, säger Mikael Pettersson, large account manager på IBECO.

Segjärnsrör är i grunden gjutjärnsrör. Men invändigt har de en betongbeläggning som ger en hög vattenkvalitet. Utvändigt har de effektiva ytskikt som ger en lång livslängd. Segjärnsrör är diffusionstäta, vilket innebär att eventuella föroreningar inte kan tränga igenom röret.

Det gör dem extra lämpliga att dras genom förorenad mark. Rören sammanfogas med en mekanisk koppling.

– Segjärnsrör är väldigt enkla och snabba att montera jämfört med PE-rör, och läggningstiden är väldigt snabb särskilt när det kommer till större rördimensioner, säger Mikael Pettersson.

IBECOs första projekt med segjärnsrör äger rum i Luleå där man sedan 2014 genomför ett VA-projekt kallat Östra länken, där över två mil av rör ska läggas ut.

– Det var egentligen där vi först kom in på segjärnsrör då vår försäljningschef fick frågan: Varför är det så långa leveranstider på segjärnsrör? Det kunde handla om 12 till 16 veckor om inte mer, säger Mikael Pettersson.

De långa leveranstiderna orsakas av att fabrikerna inte vill lagerlägga rören. Många tillverkar bara utifrån order eller har små lager. Men IBECO fick kontakt med engelska Electrosteel, ett företag med huvudkontor strax utanför Sheffield, där man även har ett stort lager.

– I England finns 11 stora distributörer av dricksvatten till skillnad från Sverige där det sköts av 290 kommuner. För att ha avtal med de engelska distributörerna måste man ha ett stort lager med segjärnsrör, och Electrosteel har ett lager på mellan 11 och 12 miljoner pund liggandes. Det borgar också för snabba leveranser, säger Mikael Pettersson, och forsätter:

– Jag sålde ett projekt nyligen i Sverige och då var det två dagars leveranstid från England.

bild
Mikael Pettersson, large account manager på IBECO.

Electrosteels segjärnsrör har ett extra starkt korrosionsskydd.

–  De har en utvändig beläggning med en Zink/Aluminium på 400 gram per kvadratmeter, där branschstandarden är 200 gram per kvadratmeter. Standarden för epoxy-beläggning på 70 mμ, men Electrosteels rör har en utvändig beläggning på 100 mμ, säger Mikael Pettersson.

Dessutom går det att få yttre skydd till segjärnsrören.

– Vi kan erbjuda en PE-kappa utvändigt som man trär runt röret och som fungerar som en barriär mellan röret och marken för att hantera både kemisk och galvanisk korrosion.

I sortimentet finns också en PE-tejp som sätts på redan på fabriken utanpå segjärnsröret.

– Den är väldigt bra för galvaniska strömmar och på kontaminerad mark. Framför allt där det är en hög korrosionsrisk.

Slutligen erbjuder IBECO en variant där man sprutar på en polyuretan-beläggning.

– Det är för korrosiva miljöer, aggressiv jord och sådant. Det är ett otroligt bra system som ger en tjock och kemisk barriärbeläggning och en exceptionell hög slitstyrka, säger Mikael Pettersson.

bild

Segjärnsrören från Electrosteel har också ett invändigt skydd. De har först en cementmortelbeläggning. Därefter har en invändig epoxiförsegning kallad "Electrofresh Plus” lagts på.

– Den minskar riskerna för spikar i pH-värdet som kan förekomma i mjukt vatten eller områden med långa uppehållstider och är fullt dricksvattengodkänt, säger Mikael Pettersson

IBECO kan erbjuda så kallade sekvensleveranser.

Det kan vara en fördel om en kommun exempelvis ska lägga 150 meter segjärnsrör, men därefter planerar ett sidstick med serviceledningar in i ett bostadsområde, innan bygget av huvudledningen fortsätter.

– Kunden kan lägga en beställning på hela ordern. Sedan gör vi en leveransplan som bygger på när rören behöver komma till sajten. Kunden behöver då inte ha en jättestor uppläggningsplats, och får inte faktura på en gång utan först när de frekvenslevererade batcherna anlänt till sajten, säger Mikael Pettersson.

IBECOs roll är att arbeta proaktivt i början av ett projekt, och sedan agera projektledare i samarbete med kommun och entreprenad.

– Projekten är ju ofta rätt så långa. De startar med en tanke, men rören kommer inte läggas förrän tre år senare. Vår roll är framför allt att avlasta våra grossistsäljare som kan få hundra samtal om dagen.

Då slipper de också att ta tag i frågor som att flytta leveranstider, lägga på eller minska antalet rör, och så vidare, säger Mikael Pettersson.

ibeco.se

bild