Grundläggning av Züblin Scandinavia på station Sofia

I Stigbergsparken på Södermalm har Züblin Scandinavia AB grundlagt för den nya tunnelbanestationen. Uppdraget som underentreprenör åt Implenia var att installera en permanent sekantpålevägg som ska säkerställa att jord- och vattenmassor hålls på plats vid det djupa vertikalschaktet för stationens hissar.

Utmärkande för projektet har varit

  • Utmärkande för sekantpålar är att de gjuts på plats och metoden är lämplig i stadsmiljö då den är tystare, spar utrymme och ger färre sättningar och vibrationer jämfört med andra metoder. Trots det är sekantpåleväggar inte så vanliga i Sverige. För station Sofia har metoden valts då den är tätare och mer hållfast.
  • Två specialmaskiner hade för arbetena transporterats hit från Tyskland, borriggarna LB36 och BG28. Metoden innebar att en 1 m i diameter bred sänkborrhammare installerats på BG28 för att tränga igenom den mycket hårda graniten och bädda in sekantpålens fot i den lutande berggrunden.
  • Sekantpåleröret borrades ner till berget och hålet som bildades tömdes på sten och jordmassor. När man nått fullt djup sänktes en armeringskorg ner för varannan sekantpåle och därefter gjöts sekantpålen och tuben togs upp.
  • I arbetet ingick även stagborrning samt två stycken glessponter i anslutning till sekantpåleväggen. Glessponterna är i sekantpåleväggens båda ändar och är en del av stödkonstruktionen som ska hålla massorna på plats.

Den nya stationen kommer att vara belagd cirka 100 meter under markytan vilket gör den till världens näst djupaste station. Byggherren för nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm i Stockholm är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Arbetena har gått mycket bra med tanke på förutsättningarna och att metoden vi använt är ovanlig i Sverige. Som alltid med grundläggning är det svårt att på förhand veta hur det ser ut under jord och det hårda berget har varit en utmaning som ställt höga krav på maskiner och operatörer, säger Christoph Haidenthaller vd.

bild

För mer information: Johanna Duxbury  johanna.duxbury@zueblin.se

Züblin Scandinavia AB är ett svenskt innovativt infra- och grundläggningsföretag med engagerade och kunniga medarbetare som har gedigen kunskap och erfarenhet av den svenska marknaden. En av våra styrkor att vi tillhör en kraftfull internationell koncern, vilket garanterar ett starkt kapital och tillgång till rätt expertis.

bild