Rejlers i stort nytt norskt järnvägsprojekt

Norska Vestby nära Ski. Foto: Wikimedia Commons

Rejlers och nätverket Aas-Jakobsen ViaNova har inlett ett samarbete för att genomföra projektet "Ny avgrening Østre linje”, en del av Østfoldbanan. Avtalet med Bane NOR innebär att Rejlers har ansvar för elkraftsprojekteringen med målet att skapa en robust och hållbar infrastruktur som möter framtidens trafikbehov.

Mellan Krogstad och Ski, söder om Oslo, planeras ett 5,2 kilometer långt dubbelspår som ska avhjälpa nuvarande flaskhalsar och effektivisera tågtrafiken. Detta projekt är en viktig del i att förbättra järnvägsinfrastrukturen i regionen och syftar till att öka kapaciteten, tillförlitligheten och säkerheten i tågtrafiken.

Projektet, som kommer att pågå under många år, inkluderar alla relevanta discipliner inom järnvägskonstruktion, där Rejlers ansvarar för den järnvägstekniska projekteringen, inklusive signal, kontaktledning och el. Målet är att bygga en hållbar infrastruktur som klarar framtidens trafikbehov. 

– Vi kommer att bidra med expertis från flera divisioner och med ytterligare resurser från Rejlers i Sverige för att leverera modellbaserad projektering. Jag är stolt över att vara delaktig i detta viktiga järnvägsprojekt tillsammans med nätverket Aas-Jakobsen ViaNova, som vi har samarbetat med under många år, säger Petter Arnesen, vd för Rejlers i Norge.

– Projektet har ambitiösa hållbarhetsmål och flera krav har ställts i kontraktet relaterat till hållbarhet, klimat och miljö. Tillsammans har Aas-Jakobsen, ViaNova och Rejlers vunnit uppdraget baserat på bra lösningar, miljö- och hållbarhetshänsyn, säger Lars Narvestad, direktör, Infrastruktur på Aas-Jakobsen.