TYPSA Group ser goda möjligheter för TBM på Gula linjen

M-30-ringledens förbifartstunnel i Madrid gav TYPSA ett världsrekord i tunneldiameter för TBM-tunnlar 2008. FOTO: TYPSA

TYPSA arbetar tillsammans med SWECO, att projektera tunnelbanans blåa linje från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Tunnlarna i detta projekt drivs genom den konventionella drill & blast metoden. Men när gula linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan byggs finns planer på att driva tunnlar med TBM-metoden (Tunnel Boring Machine). TYPSA, med mångårig erfarenhet av TBM, ser många fördelar med metoden.

– TBM erbjuder det säkraste sättet att bygga tunnlar och kan hantera många av de problem som en tunnelentreprenör kan möta, säger Alberto Gómez-Elvira, chef för tunnel och undermarksanläggningar på TYPSA.

TYPSA har deltagit i tunnelprojekt över hela världen (Se faktaruta). I Stockholm har företaget varit engagerat i projekteringen av Nya tunnelbanan sedan 2015 och har en god kännedom om de förhållanden som råder under marken i Stockholmsområdet.

Alberto Gómez-Elvira sätter högsta betyg på bergkvaliteten i Stockholm. Däremot är kontroll av grundvattennivån mycket viktig då jordlagren ovanpå berget är oftast känsliga för förändringar i vattentryck.

– Den konventionella drill & blast metoden förutsätter en fungerande tätning i tunneln. Detta är ibland komplicerat på grund av bergförhållanden och det krävs en kontinuerlig bevakning av eventuella förändringar i grundvattnet, säger Alberto Gómez-Elvira.

TYPSA har arbetat med projekteringen på den del av tunnelbanebygget som pågår från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Arbetet har inneburit både preliminär- och detaljprojektering samt teknikstöd under byggfasen.

Tunneldrivningen har inkluderat tre vattenpassager, dels under Hammarby- och Sickla kanal och dels en längre passage under Saltsjön.

– Det har varit ett fantastiskt men också komplext projekt på grund av inslag som vattenpassagerna samt att bygga i en tät stadsmiljö. Med undantag av station Sofia, som ligger närmare 100 meter djupt, har vi drivit tunnel relativt nära ytan i vissa områden vilket också gör arbetet mer komplicerat m.a.p. t.ex tunnelstabilitet, säger Francisco Rios Bayona, Teknisk chef tunnlar och geoteknik.

När blåa linjen projekterades genomförde TYPSA en övergripande studie för att jämföra olika metoder för tunneldrivning. TBM var en av de metoder som genomlystes. Tekniken innebär att en borr med nära nog samma diameter som den blivande tunneln borrar sig fram genom berget och vid behov bygger en vattentät inklädnad i betong, beroende på bergförhållanden. Bergmassorna transporteras på rullband och lastas om vid arbetsområdet utanför tunnlarna.

– TBM metoden innebär en stor investering.

Men när han räknar upp fördelarna är de desto fler.

– Den skapar en säker arbetsmiljö. Och TBM har en överlägsen metod att hantera inläckage av vatten och zoner med sämre bergkvalitet, säger Alberto Gómez-Elvira.

bild
TYPSAs tunnel för höghastighetståg på sträckan Atocha – Chamartín i Madrid skapades med TBM-teknik. FOTO: TYPSA

Med TBM får man en snabb effektiv industrialiserad process vilket också reducerar risken för fel och olyckor orsakade av den mänskliga faktorn.

Det är också en hållbar metod för tunnelbyggande eftersom man kontroll över den mängd material som används. Genom användningen av segmentfoder kan man kontrollera betongen redan i fabriken. Det finns då en möjlighet att använda reducerad eller neutral koldioxidcement, säger Alberto Gómez-Elvira.

Planerna på den nya gula tunnelbanelinjerna mellan Älvsjö och Fridhemsplan pågår för fullt. Målet är att sätta spaden i jorden 2025. Hela linjen blir under mark och tunnlarna är tänkta att passera under tre vattendrag, Liljeholmsviken, Pålsundet samt en längre passage under Riddarfjärden mellan Långholmen och Kungsholmen.

Region Stockholm har gått ut offentligt med att tunneldrivningen kommer att ske med TBM.

Francisco Rios Bayona bedömer att TBM är ett bra alternativ för tunneldrivning i Stockholm.

– Industrin har förbättrats avsevärt de senaste åren och vi har nu maskiner som är mycket anpassningsbara till olika markförhållanden. Den TBM som ska användas i Stockholm måste ha förmågan att borra i hårt berg och dessutom att kunna stänga fronten och därmed säkra tunnelstabiliteten, säger han.

bild

För mer information kontakta Francisco Rios Bayona  frios@typsa.es

bild

FAKTA: TYPSA tunnelprojekt

TYPSA har arbetat med 2500 km tunnlar i alla projektskeden, inklusive mer än 350 projekt i 44 länder. Det motsvarar i genomsnitt 100 km tunnlar per år.

TYPSA projekterat mer än 1200 km TBM-tunnlar.

TYPSA slog världsrekordet för TBM EPB (Earth Pressure Balanced) år 2008 med 15,2 m diameter för M-30 ringledens förbifartstunnel i Madrid. Denna tunnel har nyligen valts ut av ITA (International Tunneling Association) som en av de 50 viktigaste tunnlarna under de senaste 50 åren inom ramen för ITA:s 50-årsjubileum.

TYPSA är verksamma inom Transportinfrastruktur, Arkitektur, Energi, Miljö & Vatten. Sedan 1966 har TYPSA medverkat i stora infrastruktur- och anläggningsprojekt runt om i världen och bidragit till att förbättra mobilitet och tillgänglighet på ett hållbart sätt världen över. Från kontoret i centrala Stockholm leds multidisciplinära team med lokal och internationell kompetens och erfarenhet, för att leverera kvalitativa, innovativa och genomförbara lösningar till kunder.