Niam investerar i ny järnväg till Boden Industrial Park

Niam Infrastructure är delaktiga i att utveckla ett kritiskt järnvägsinfrastrukturprojekt som förbinder Boden Industrial Park med den huvudsakliga järnvägslinjen, Malmbanan. Foto: Niam

En ny järnvägsförbindelse ska byggas mellan Boden Industrial Park och Malmbanan. Denna nya järnväg kommer att ge direkt tillgång till Trans-European Transport Network, vilket förbättrar regionens anslutning och stödjer industriell tillväxt.

Bodens kommun och H2 Green Steel har kontrakterat Polar Structure för att bygga och driva den nya järnvägslinjen. Projektet innebär en stor investering i framtidens gröna ståltillverkning. Målet är att uppnå hundra procent fossilfritt stål. Niam Infrastructure finansierar projektet och bidrar därmed till viktig järnvägsinfrastruktur för denna omställning.

Sverker Åkerblom, VD för Niam Infrastructure, betonar samarbetets strategiska betydelse:

"Det är mycket glädjande att samarbeta med Polar Structure för att leverera kritisk transportinfrastruktur som stödjer den storskaliga industrialiseringen i norra Sverige. Transporternas pågående avkarbonisering kräver massiva investeringar i infrastruktur, och järnvägar spelar en avgörande roll i denna omställning".

Tobias Emanuelsson, VD för Polar Structure, lyfter fram den bredare ekonomiska påverkan:

"Detta initiativ kommer att stärka den lokala ekonomin i Boden och sätta en standard för framtida projekt inriktade på att uppgradera och bygga ny infrastruktur som är avgörande för Sveriges industriella utveckling".

Projektets bakgrund

Malmbanan, som är en del av TEN-T-nätverket, har internationell betydelse inom EU:s omfattande kärntransportinfrastruktur. Järnvägen förbinder gruvområdet i norra Sverige med hamnarna i Luleå och Narvik i Norge, vilket underlättar export av järnmalm och andra varor. Denna järnväg är avgörande för Sveriges och Norges ekonomier, särskilt i samband med övergången till fossilfri järn- och ståltillverkning. Malmbanans roll i transporten av viktiga produkter, kritiska mineraler och metaller blir allt viktigare för den europeiska industrin.