Regeringen ger grönt ljus till 3 stora Infrastrukturprojekt

Järnvägsspåren vid Älmhult station. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen har beslutat att förbereda tre investeringsprojekt för byggstart mellan 2027 och 2029. Dessa inkluderar godsstråket genom Bergslagen, sträckan E4 mellan Broänge och Daglösten i Västerbotten, samt Sydostlänken mellan Älmhult, Olofström och Blekinge kustbana.

– Regeringens beslut innebär att Trafikverket nu får gå vidare med tre projekt som inte bara är viktiga för våra godstransporter utan också för persontransporter och arbetspendling, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen gav den 18 januari 2024 Trafikverket i uppdrag att ta fram förnyat underlag för ett antal objekt som haft kostnadsökningar.

Efter att ha tagit del av Trafikverkets underlag har regeringen beslutat att det statliga förvaltningsmyndigheten får förbereda även följande investeringsobjekt för byggstart år 2027–2029:

  • E4:an (mötesseparering av väg mellan Broänge och Daglösten i Västerbotten)
  • Sydostlänken (elektrifiering och ny järnväg mellan Älmhult, Olofström och Blekinge kustbana)
  • Godsstråket genom Bergslagen (kapacitetshöjande åtgärder av järnväg mellan Mjölby i Östergötland och Storvik i Gästrikland)

– Regeringen ser positivt på Trafikverkets arbete med kostnadsminskande åtgärder för de objekt som nu beslutas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Källa: Regeringskansliet