Forsen vinner nya avtal för spårvägsprojekt i Göteborg

Spårväg i Göteborg Foto: Forsen

Forsen har nyligen säkrat flera viktiga ramavtal med Göteborgs Stad som omfattar byggledning och besiktning inom stadens spårvägssystem. Avtalen sträcker sig över en period på 48 månader.

Företaget har fått i uppdrag att agera som byggledare och beställarstöd för flera delområden inom spårvägssektorn och stadsmiljöförvaltningens industrispår. Deras roll innefattar att säkerställa att projekt genomförs effektivt och i enlighet med stadens standarder.

Under delområde 1 ansvarar Forsen för byggledning inom spårteknik, vilket omfattar större spårvägsentreprenader. Dessa projekt utförs av enheten gata/spår och upphandlas separat.

Delområde 4 fokuserar på industrispår och järnvägsteknik, särskilt inom drift och underhåll. Företaget kommer att tillhandahålla teknisk expertis och samordning för att säkerställa och förbättra stadens industrispårinfrastruktur.

Utöver byggledning och beställarstöd har de också tilldelats uppgiften att utföra tredjepartsbesiktning av stadsmiljöförvaltningens spårvägsbana. Denna besiktning omfattar tre teknikområden: spår, växelstyrning och kontaktledning.