Sting ger anrik järnvägsbro nytt liv

Sting (Svenska Teknikingenjörer Sting AB) levererar tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur. Företaget har medverkat vid cirka 1000 projekt under 30 år och är specialiserade på stora rörliga konstruktioner.
– Vår styrka är att vi har alla kompetenser samlade i företaget – samt vår långa erfarenhet, säger Matti Kjörnsberg, vd för Sting.

Företaget är bland annat aktuellt med bygget av en ny klaffbro i gammal stil för järnvägen över Göta älv.

bild

I mars 2023 stängde den öppningsbara järnvägsbron i Vänersborg över Göta Älv akut. Sprickor i balken som höll fast den 400 ton tunga motvikten hade upptäckts, och det fanns en risk fanns att den kunde lossna.

Trafikverket gav Sting uppdraget att bygga delar av den nya bron. Det handlar om hela tornet och hela maskineriet.

– Det är ett spännande projekt, men tidsplanen är tuff. Vi ska vara klara till årsskiftet 2024–2025, säger Matti Kjörnsberg.

Arbetet har rivstartat och samtidigt som delar av bron rivs modulerar och ritar Stings ingenjörer på en ny bro som ska ligga i samma läge som den gamla.

Järnvägsbron som byggdes 1914 är ett välkänt inslag i Vänersborg, och ska så förbli är det tänkt. 

– Den nya bron ska ha samma silhuett, men ska vara ritad utifrån dagens krav, säger Matti Kjörnsberg.

De befintliga brostöden som står i vatten och på land ska bevaras men genomgå en renovering.

– För att bygga nya brostöd krävs det nya vattendomar, men den processen tar så lång tid att det skulle stjälpa projektet. 

Men de bevarade brostöden påverkar hur mycket belastning bron klarar av.

– Förr byggde man sådana här broar som nitade konstruktioner, och mycket av arbetet skedde på plats. Nu vill man ha en svetsad konstruktion för att inte belasta brostöden mer, säger Matti Kjörnsberg.

Det har även hänt mycket sedan 1914 när det gäller arbetsvillkoren för att bygga och underhålla broar. 

– Även där blir det utmaningar, man har ju nya arbetsmiljöregler, utrymmeskrav och krav på servicebarhet som man kanske inte tog hänsyn till vid tiden då bron byggdes, säger Matti Kjörnsberg.

Den nya bron blir mycket lik den gamla på utsidan, men interiört kommer det mesta att vara nytt.

– Det blir helt nya växellådor, styrsystem och motorer.

I maskineriet blir det kapslade växellådor i stället för öppna kuggväxlar. Själva styrningen av motorerna blir med frekvensomformare, och det blir moderna växelströmsmotorer.

För att bli klara i tid måste Sting hålla ett högt tempo.

– Vi ska vara färdiga med stora delar av stålleveransen och ritningar och detaljer redan nu i mars. Och elsystemet ska vara färdigritat fram till i juni, säger Matti Kjörnsberg.

bild

sting.nu

bild

FAKTA: Fler Sting-projekt på gång

Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen.

Ny projektering av GC-bro i Porsgrunn i Norge.

STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering.

Projektering av nytt styrsystem till Lemströmsbro i Mariehamn i Åland med fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri.