Modulära lösningar - ett nytt sätt att tänka vid brobyggnad

Broar byggda utifrån ett modulärt och cirkulärt tänkande med utbytbara standardelement ger många fördelar. Broelementen kan återanvändas och kan enkelt anpassas till olika krav på längd, bredd och last. De modulära lösningarna medger också kraftigt sänkta utsläpp av växthusgaser.

Sverige har högt ställda krav på att minska CO2-utsläppen. Det klimatpolitiska målet, som antogs 2017, fastställer att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären senast 2045. En väg för att nå dit är exempelvis satsningarna på grönt stål i Boden och Luleå. Men för att lyckas krävs en kraftig utbyggnad av infrastruktur för el och transporter. 

Även när det gäller broprojekt finns en möjlighet att arbeta mer klimatsmart. En sådan lösning är att utgå från ett modulärt och cirkulärt tänkande. Modulära lösningar har exempelvis stora fördelar vid större reparationer av befintliga broar. I stället för att leda om trafiken på en ofta lång tillfällig vägsträcka går det att snabbt få upp en modulär bro bredvid den befintliga bron. Med dess hjälp kan trafiken sedan ledas förbi vägarbetsområdet utan att köra långa omvägar och därmed utan att öka CO2 utsläppen. När arbetena är klara monteras den modulära brons broelement ner, och kan användas på nytt någon annanstans.

bild

I Nederländerna tillämpas en filosofi som fått namnet IFD vid brobyggnation. Den står för industriell, flexibel och demonterbar. Det industriella innebär att bron kan tas isär och sättas ihop igen. Genom demonterbarheten kan den placeras på en annan plats än den ursprungliga. Flexibiliteten innebär att det går att använda samma broelement i en flexibel konfiguration.

Broar som byggs utifrån IFD-tänkande kan på flera sätt bidra till högt ställda nationella ambitioner att kraftigt sänka koldioxidutsläppen. Detta genom den modulära lösningen med utbytbara standardelement som innebär färre transporter, lägre materialtillgång, mindre industriavfall och snabbare byggtid.

Det nederländska brobyggarföretaget Janson Bridging utgår från IDF-filosofin och bygger broar utifrån modulära och cirkulära lösningar. I Norden är företaget aktuellt med tillfälliga brolösningar vid väg- och broreparationer samt vid nödsituationer, exempelvis vid jordskred. Företaget kan erbjuda ett upplägg med att hyra broar bestående av prefabricerade broelement. 

– En sådan lösning kan visa att det inte längre är fördelaktigt att äga tillgångar för en byggentreprenör.
Poängen är i stället att minska CO2-utsläpp, samt att undvika trängsel och trafikstockningar, säger David Sala, affärsutvecklare och försäljningschef vid Janson Bridging.

jansonbridging.se

bild