Energisnål och luktfri pumpstation gör entré i det svenska avloppsnätet

Kjell Asplund representerade Grundfos på va-mässan Vatten2023.

Grundfos har lanserat en ny produkt i Sverige för att pumpa avloppsvatten med tryckstegring. Den sparar bland annat energi, får bort dålig lukt, och är billigare att installera.
– Liknande lösningar med tryckstegring har länge funnits för renvatten men det nya är att vårt system gör det här med avloppsvatten, säger Kjell Asplund, Senior Sales Engineer på Grundfos.

Avloppsvatten ska ofta pumpas igenom långa ledningar. Men efter ett visst antal meter tar pumpens kraft slut. Då släpps vattnet ner i en sump. Därifrån pumpas det sedan upp och skickas iväg ytterligare ett antal meter i ledningen. 

– Vår produkt har ingen sump under sig. Pumparna sitter direkt på ledningen. Vi tar tillvara på det inkommande trycket som finns i ledningen och sedan tryckstegrar vi vattnet så att det bara far vidare. På så vis kan vi ha mindre och energisnålare pumpar jämfört med en traditionell pumpstation, säger Kjell Asplund.

Grundfos pumpstation, som har fått namnet ”Wastewater Booster”, kan placeras nere i en brunn under marken eller i ett hus ovan mark.

– Det är ett slutet system, helt torrt och helt fint, så det är extremt servicevänligt och uppskattas av serviceteknikerna.

Vid traditionella pumpstationer längs långa avloppsledningar finns en risk för utsläpp av svavelväte.

– Det är hälsofarligt. När vi är ute och träffar kommunerna påtalar vi att det är viktigt att de har sina gasmätare uppdaterade, säger Kjell Asplund.
Men ett system med ”Wastewater Booster” är helt slutet. Det innebär också att inga gaser läpps ut.

– Och bor det många där ledningen ligger är det förstås uppskattat att slippa dålig lukt.

Grundfos har hittills tre stycken ”Wastewater Booster” i drift i Sverige. En finns i Kungsör i ett hus ovan mark, och två i Alvesta kommun. Där är båda två i brunn.

Kjell Asplund berättar om ytterligare en användning av ”Wastewater Booster” som är såld i Sverige men ännu inte är i drift. Det är när man har en befintlig kanske två mil lång ledning där området som den första pumpstationen betjänar får en befolkningsförtätning så att det kommer mer spillvatten till den. Då kan ledningen få svårt att klara av den tillkommande mängden. 

I det läget står en kommun inför valet att gräva upp två mil ledning och byta ut den. Eller hitta på någon annan lösning. 

– Då kan vi sätta två pumpstationer längs den två mil långa ledningen. Och i stället för 45 liter vatten i sekunden genom ledningen får vi 85 liter, tack vare att vi tryckstegrar vattnet.

– Och som en liten extra bonus får vi upp hastigheten på vattnet som gör att risken för svavelväte minskar. Det är också ett sätt vi kan använda pumpstationen på, säger Kjell Asplund.

grundfos.com

bild