Framtidens järnvägsöverbyggnad på broar – hållbar och säker

Oddesund, Limfjorden (SDFI)

Som en del av förnyelsen av överbyggnaden av Oddesundsbron över Limfjorden i Danmark beslutade BANEDANMARK att ersätta de tidigare lövträd sliparna med FFU (Fibre Reinforced Foamed Urethane) syntetiska träslipers från SEKISUI. 743 FFU slipers med en längd på upp till 460 cm installerades på den 472 meter långa kombinerade klaff- och bågbron.

BANEDANMARK räknar med att överbyggnaden ska ha en livslängd på minst 50 år. Därför är användningen av FFU slipers en viktig faktor här. Sedan de först installerades i Japan för Shinkansen höghastighetslinjerna 1980, har FFU sliprar över hela världen varit i säker, kontinuerlig användning till idag (> 43 år) utan att en enda av de mer än 3 miljoner installerade sliparna har behövt bytas ut på grund av ålder.

Användningen av FFU möjliggör en betydande viktminskning jämfört med konventionella brobalkar i trä och avlastar brokonstruktionen. Det är möjligt att minska vikten genom att anpassa sliperns tvärsnitt. Baserat på FFUs typgodkännande i Tyskland hos EBA (järnvägsmyndighet) kan höjden på grundslipern reduceras till 120 mm. För att uppnå den nödvändiga rälshöjden installeras sedan lämpliga fördubblingar i sliperns bärande område till brobalken.  

bild

Till Oddesundsbron valdes en 160 mm hög grundsliper och en fördubbling på upp till 240 mm installerades. På så sätt kan en sliperhöjd på upp till 400 mm uppnås och en viktminskning på cirka 35 % jämfört med konventionella brobalkar. Under tillverkningen tillverkades 23 olika bastyper och därefter justerades alla 743 sliprar individuellt för sin position genom att fräsa ut fickor vid stödpunkterna. Bearbetningen är jämförbar med vanligt trä med CNC-fräsmaskiner, så att det är möjligt att producera exakt i intervallet tiondels millimeter. Förutom brobalkar på det raka spåret, gör denna exakta prefabricering att spårpositionen kan uppnås perfekt, särskilt i områden med överhöjd.

Genom sina speciella materialtekniska egenskaper möjliggör FFU mycket hållbar och säker drift på banan och på broar. Eftersom FFU inte har någon relevant termoplastisk deformation garanteras en konstant spårvidd. Detta har också bevisats i oberoende tester i Finland vid -65 grader Celsius. De långa kontinuerliga glasfibrerna stödjer böjstyvheten, så att spontant brottbeteende inte uppstår med FFU-sliprar.    

bild

Kontakt:
delfs@sekisui.de                                        
www.sekisui-rail.com

bild