Nytt team gör formställningar till en hyresaffär

Teamet har fokus på infraprojekt och bistår med projektstöd och koordinering.

a

Till följd av ökad efterfrågan på formställningar samt fler och större anläggningsprojekt har Layher etablerat en grupp experter med fokus på infraprojektsidan. Bygg- och anläggningsgruppen initierades i början av 2023 och bistår med projektstöd och koordinering.

I stället för att engagera företagets allmäningenjörer som ritar alltifrån fasadställningar till formställningar, har man nu en renodlad grupp specialister som skapar lösningar inom detta område.

– Vi levererar projekt direkt till slutkund genom en hyresaffär. I vanliga fall sker det i samverkan med en ställningsentreprenör. Det innebär att vi går in och projekterar, tar konstruktionsansvar, står för leveransen och ger stöd vid monteringen, säger Jacob R Guerrero, affärsansvarig.

 

bild
Jacob R Guerrero, affärsansvarig i Layhers nya bygg- och anläggningsgrupp.

Som kund har man teamet med sig genom hela processen från projektering till leverans. Bygg- och anläggningsgruppen är dessutom behjälpliga ute på plats i första skedet, så att projektet kommer i gång på ett smidigt sätt.

Fallrisker elimineras

Inom gruppen råder samma höga krav på säkerhet och god arbetsmijö som i företagets övriga verksamhet. Med formställningen TG 60 kan fallrisker elimineras helt genom att stämptornen byggs liggande på mark och lyfts med kran. Även vid upprätt montage minimeras fallriskerna, eftersom systemet byggs så att det alltid finns ett förmonterat fallskyddsräcke vid montaget.

– Layher kommer från ställningsbyggarsidan, så det ligger i vårt dna att tänka på arbetsmiljö och säkerhet vid ställningsbyggande. Det har vi tagit vidare till formställningar, säger Jacob R Guerrero.

bild
Med formställningen TG 60 kan fallrisker elimineras helt, då stämptornen byggs liggande och lyfts med kran.

Säkra ställningar från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem och väderskydd där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer om Layher här!

Inspireras till smarta ställningslösningar från fler projekt här!