Historien om hur LED-slinga på trumma kom till marknaden

Allt började med en idé om att hitta en praktisk och bra belysningsprodukt för användning inom bygg- och anläggningsindustrin.

Bra belysning är avgörande för att få arbetet gjort, men utmaningen var att tunga, kostsamma och komplicerade lösningar var det som användes. Det måste ju finnas en lösning på det?

 

bild

LED-slinga på trumma

Det var viktigt att hitta något som var enkelt, praktiskt och flexibelt för den enskilde användaren. LED-remsor har funnits på marknaden ett tag, men hur förvarar man den på ett säkert sätt och samtidigt ha möjligheten att ta den med sig från projekt till projekt utan komplicerad installation? Idén att vinda upp LED-remsan på en trumma föddes. Behoven är många där ute och inte alla ville ha den traditionella trumman, utan et produkt som gav ännu mindre miljöpåverkan. Därför utvecklade Promitto ett alternativ där LED-remsan rullades upp på en pappersrulle. Pappersrullen är återvinningsbar och kan kastas som papper och kartong. Den tar ännu lite mindre plats vid förvaring och är ett alternativ som har tagits emot väl på marknaden.

bild

Hållbarhet och säkerhet

Det kastas mycket material inom bygg- och anläggningsindustrin. Att kunna använda samma belysning om och om igen måste vara ett mål.

Men för att kunna ha en hållbar produkt var det inte bara beroende på att den kunde användas om och om igen, utan också att den var solid, enkel att använda och platsbesparande. LED-slingan måste ha hög kvalitet för att kunna användas i tuffa miljöer. Det lades därför mycket vikt vid att lägga till egenskaper för att stärka LED-slingan. Den skulle tåla tuff behandling, vara hållbar i tuffa miljöer och tåla väder och vind. Därför lades en extra säkring till i LED-slingan med kopparledare i separata segment. I silikonet som ligger runt slingan lades en brandhämmande egenskap till, så att den i händelse av kortslutning skulle smälta och inte börja brinna. Allt detta för att göra produkten så säker som möjligt att använda.

bild

Semko-certifiering och flera säkerhetsfunktioner

För att säkerställa produkten var det viktigt att få den säkerhetscertifierad, och Promittos LED-stripar är för närvarande en av de enda på marknaden som är Nemko- och Semko-certifierade. Promitto fokuserar på att leverera kvalitet i alla led till sina kunder och sätter säkerheten högt upp på agendan.

Med teknologin i Promittos LED-stripar öppnades möjligheten att lägga till ännu en funktion: ledljus. Om strömmen skulle gå kommer LED-stripen att lysa och visa vägen. Detta har blivit ett krav i stora installationer.

LED-stripar används i stora projekt

Med all utveckling och anpassning som gjorts med Promittos LED-stripar används de nu i flera stora projekt där teknologin och kvaliteten i LED-striporna är ett krav. Promitto har även levererat specialtillverkade LED-stripar till stora projekt inom- och utomlands och har märkt av det stora behovet av specialistkunskap inom LED-teknologi. Nytänkande hos entreprenörer och en vilja att satsa har lett till att tunnlar, vägprojekt, vindkraftverk och byggnader allt oftare utrustas med LED-belysning från Promitto.

bild

LED är framtiden

LED är framtiden och fler och fler följer med i den gröna omställningen och tar i bruk LED. Promitto ser ljust på framtiden och utvecklar i samarbete med sina kunder alternativ som uppfyller dagens höga krav på energisparande, miljö och användarvänlighet.

Det norska Promitto vill ha fler återförsäljare i Sverige för att möta efterfrågan. Läs mer om Promitto HÄR!

 

bild