I Lidköping byggs ny strandpromenad av NCC

Bild: Liljewall Arkitekter

En strandpromenad med vattenpark, torgytor och pir med badbrygga är delar av NCC:s nya projekt i Lidköping. Projektet är en del i flera större planerade stadsutvecklingsprojekt i Lidköping. Affären har ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

Hamnstaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Lidköping som kommunen arbetat med i många år. Nu ska NCC bygga en strandpromenad med tillhörande badstrand, en vattenpark samt en ny pir med badbrygga som ger ett annat inlopp i hamnen. Projektet genomförs i partnering med Lidköpings kommun.

bild
Bild: Liljewall Arkitekter

- Det är ett komplext projekt med arbete i och i anslutning till vatten, vilket är utmanande. Då tycker vi att partneringformen är viktig för att arbetet ska vara effektivt och smidigt. Vi får arbeta med en entreprenör som varit med från start och som förstår vad det är vi vill göra, säger Ronnie Hollsten som är kommunens projektledare. Han fortsätter:

- I hård konkurrens presenterade NCC det anbud som var bäst för projektet. En avgörande faktor var det team som NCC mönstrat där alla medverkande håller mycket hög klass.

NCC och Lidköpings kommun har arbetat nära tillsammans med projektering och budgetering i en första fas 1. Projektet övergår nu i fas 2 som innefattar produktionsfasen.

 - Att arbeta nära vatten är alltid en utmaning men det är samtidigt något som vi på NCC har stor erfarenhet av. Vi är stolta över att ha fått det här projektet och tillsammans med Lidköpings kommun kommer att genomföra det på bästa sätt, säger NCC:s projektchef Robert Svensson och fortsätter:

- Lidköping kommer att få en jättefin strandpromenad med inbjudande park- och lekområden samt en spektakulär strandpir som kringgärdar småbåtshamnen. Jag tycker att Lidköping verkligen tar tillvara på läget vid Vänern med det här initiativet.

Projektet påbörjas i mars 2022 och beräknas vara klart våren 2025. Affären uppgår till cirka 200 MSEK och orderregistreras i det första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.