Intensivt jobb med dagvattenmagasin för Råcksta träsk

Omfattande åtgärder genomförs för att rena Råcksta träsk. Foto: Foto: Johan Pontén/Stockholms stad

Råcksta träsk är en grund sjö som ligger i Grimsta naturreservat. Sjön är idag påverkad av höga halter miljögifter och näringsämnen. Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra miljön i sjön.

Den närmaste tiden arbetar Trafikverket med dagvattenmagasinet. Man börjar med schaktarbeten och fortsätter sedan med betongjobben.  Främsta uppgiften för dagvattenmagasinet är att rena dagvattnet innan det rinner vidare ut i Råcksta träsk.

Schaktarbetet beräknas bli klart under september. Därpå fortsätter man med betongjobben som förväntas bli klara under vecka 40. Arbetet sker dagtid vardagar.