Regeringen avslår överklagan av vägplan för väg 83

Nu kan arbetet med att bygga den aktuella sträckan mellan Bollnäs och Röste på Väg 83 fortsätta. Foto: Trafikverket

Nu har regeringen fattat beslut att avslå överklagan av Trafikverkets vägplan för väg 83. En fastighetsägare hade överklagat beslutet då denne inte var nöjd med de bulleråtgärder som Trafikverket föreslagit. I och med att överklagan nu är avslagen kan arbetet med att bygga den aktuella sträckan mellan Bollnäs och Röste fortsätta..

– Nu fortsätter vi med att göra bygghandlingen och det underlag som behövs för att vi ska handla upp en entreprenör som ska utföra byggnationen färdigt, säger Trafikverkets biträdande projektledare, Jonas Blom.

Han poängterar vikten av att så snabbt som möjligt få bygghandlingen färdig så att inte projektet försenas ytterligare med tanke på den utdragna processen som nu varit med att avvakta regeringsbeslutet.

Regeringens beslut går inte att överklaga och därmed har vägplanen vunnit så kallad laga kraft samma dag som beslutet fattades. Förhoppningen är att en entreprenör ska vara kontrakterad under våren.

– Jag kan idag inte exakt säga när vi kommer att inleda bygget men förhoppningenn är att det ska ske före sommaren 2023, säger Jonas Blom.