Perstorp återanvänder avloppsvatten för produktionen i Stenungsund

Perstorp sparar mer än en miljon liter färskvatten vid anläggningen i Stenungsund. Foto: Perstorp

Perstorp investerar i ett unikt projekt som gör det möjligt att använda renat avloppsvatten från det närliggande kommunala reningsverket som kylvatten för produktionen i Stenungsund. Fullt utbyggt kommer detta att spara 1,1 miljoner liter färskvatten per år och förväntas tas i drift under 2023. Projektet gör det möjligt för Perstorp att säkra den framtida vattenförsörjningen till anläggningen i Stenungsund. Det är också in linje med företagets långsiktiga hållbarhetsambition och mål.

– Detta är en viktig teknologi att utveckla för Perstorp, säger Anna Berggren, Vice President Sustainability.

– Vi planerar att implementera den på fler platser runt om i världen i framtiden i vår strävan att minska sötvattenförbrukningen. Sötvattenbrist är redan ett faktum runt om i världen. Den kemiska industrin har ett ansvar för att minska sin användning och hitta nya lösningar som också kan stödja samhället i stort.

Alla Perstorps produktionsanläggningar använder vatten för flera olika ändamål, till exempel : för kemiska reaktioner, som värmeöverföringsmedium och för kylning. Ett sätt att minska förbrukningen av färskvatten är att rena och återvinna avloppsvatten. Stenungsundsprojektet kommer att göra det möjligt att ytterligare rena avloppsvatten från det vattenreningsverk som drivs av kommunen och återanvända vid Perstorp Oxos produktionsanläggning.

– Ett spännande och konkret projekt ur hållbarhetssynpunkt, så det är mycket bra att vi nu fattat beslut och har en överenskommelse på plats mellan Stenungsunds Kommun och Perstorp, säger Olof Lundberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Det återvunna vattnet kommer även att användas för produktion av förnybar vätgas via elektrolys för Perstorps omställningsprojekt Project Air, samt för andra strategiska investeringar.

– Det här projektet är en viktig förutsättning för att kombinera affärstillväxt och hållbar utveckling, säger Berggren.

Project Air är ett initiativ för en klimatneutral kemiindustri där Perstorp Group och deras partners Fortum och Uniper kommer att producera hållbar metanol för kemisk tillverkning med hjälp av cirkulära produktionsmetoder och minska koldioxidutsläppen med cirka 500 000 ton per år. Detta motsvarar de årliga utsläppen från cirka 340 000 nya bilar som drivs med fossila bränslen. Storskalig produktion av hållbar metanol är planerad till 2026.