Nu rullar trafiken på E16 utanför Sandviken som vanligt igen

Lanseringen av den nya gång- och cykelbron vid trafikplats Tuna klar. Foto: Trafikverket

Nu rullar trafiken på E16 som vanligt igen. Lanseringen av den nya gång- och cykelbron gick som planerat. Nu återstår asfaltering av broytan, montering av räcken och belysning på både bro och brofundament. Bron ska också slutbesiktigas innan den öppnas, vilket är planerat under kommande veckor.

Kvarvarande arbeten för trafikplats Tuna är beläggningsarbeten, linjemålning och vägvisningsskyltar. Det blir troligtvis klart våren 2023. Tidplanen är inte helt klar än.