Trafikverket driver tunnlar på flera håll mot Landala torg

Trafikverket arbetar med Västlänkens huvudtunnel och den parallella service- och räddningstunneln på flera fronter samtidigt. Foto: Trafikverket

Vid Landala torg arbetar Trafikverket med Västlänkens huvudtunnel och den parallella service- och räddningstunneln på flera fronter samtidigt. 60 meter ned i marken möts två av projektets deletapper, Haga och Korsvägen. Närmare bestämt möts i marken under Karl Gustavsgatan  och Kapellplatsen. Området runt Landala torg är en mötespunkt för den fortsatta tunneldrivningen av Västlänkens huvudtunnel mellan station Haga och Korsvägen.

– Om vi tittar på Västlänkens framdriftskarta ser vi att tunnelfronterna befinner sig olika långt ifrån Landala torg. Det går dessutom snabbare att spränga ut servicetunneln, vilket gör att arbetet med huvudtunneln inte rör sig framåt i samma takt, säger David Hersvik och Jonas Fransson, byggledare berg på Haga respektive Korsvägen

När Trafikverket bygger i berg görs det med traditionell borr- och sprängteknik och arbetet sker enligt en så kallad drivningscykel. Arbetena kan därför både höras och kännas i form av stomljud och vibrationer.

– En drivningscykel innebär att vi borrar i tre-fyra dagar för att sätta bult och täta berget med en vatten- och cementblandning. När berget är tätat följer cirka tre dagar då vi borrar för sprängning, spränger och lastar ut bergmassorna. Det innebär att vi borrar i cirka 6 timmar, laddar under 2–3 timmar för att sedan spränga, lasta ut och börja borra igen, berättar David Hersvik

När Trafikverket spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Ofta kan också sprängningarna kännas och höras en bra bit från tunnlarna. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor.

– Sprängningarna i tunnlarna kan upplevas som obehagliga för människor och djur. Vi människor är känsliga för vibrationer och kan uppfatta väldigt låga vibrationsnivåer. Men de riktvärden som är satta har en stor marginal mot byggskada, säger Jesper Freeman.