27 utpekade beredskapsflygplatser

Beredskapsflygplatser ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt. Foto: Svenskt Ambulansflyg

Trafikverket får i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med 27 utpekade flygplatser att vara beredskapsflygplatser under 2023. Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt.

Med anledning av bland annat coronapandemin finns det 27 beredskapsflygplatser i Sverige. Regeringen ser att det fortsatt finns ett behov av god tillgång till samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, till exempel ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och andra aktörer inom krisberedskap och totalförsvaret.

– Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av beredskapsflygplatser, bland annat utifrån totalförsvarets behov men även för att säkra samhällsviktig luftfart för till exempel ambulansflyg, brandflyg och räddningstjänst, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen avser därför att i nästa vecka besluta om uppdrag till Trafikverket att ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att det ska vara beredskapsflygplatser under 2023. Notera att de föreslagna beredskapsflygplatserna för 2023 endast gäller under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag för utgiftsområde 22.

Följande flygplatser föreslås som nya beredskapsflygplatser 2023:

  • - Halmstad
  • - Skavsta
  • - Västerås

Dessa flygplatser bedöms tillgodose behovet av en beredskapsflygplats i varje län. Dessa flygplatser har tillgång till bra bankapacitet och faciliteter och tillgodoser behov av samhällsviktig luftfart för hälso- och sjukvården. Vidare är Skavsta av betydelse för Kustbevakningens verksamhet.

Följande flygplatser föreslås inte som beredskapsflygplatser 2023:

  • - Norrköping-Kungsängen
  • - Eskilstuna
  • - Skövde (avvecklad under 2022).

Ovan flygplatser föreslås inte som beredskapsflygplatser av Trafikverket. Skälet till det är att Eskilstuna flygplats bland annat ligger geografiskt nära Västerås flygplats som omfattas av uppdraget för 2023. Även Norrköping- Kungsängen utgår som beredskapsflygplats då den bland annat ligger geografiskt nära beredskapsflygplatsen Linköpings - SAAB.