Återanvänder jordmassor Fyrspårets dragning mellan Åkarp och Hjärup

Jordmassor från Åkarp blir havsbotten i Malmö hamn. Foto: Trafikverket

Dagliga transporter med tusen kubik jordmassor från Åkarp till Malmö hamn. Nu ska Fyrspårets överskottsmassor återanvändas till att förbättra havsbottnen i Södra Varvsbassängen.

För att minska buller för närboende har fem kilometer järnväg grävts ner i marken mellan Åkarp och Hjärup. Det har genererat enorma mängder jordmassor, som under en lång tid utgjort en hög på 15 meter i Åkarp. Nu ska de återanvändas i Malmö stads upprustningsprojekt av Varvsstaden.

I november började transporterna med överskottsmassorna att köras till Södra Varvsbassängen i Malmö hamn. 1000 dagligen, 16 000 innan årsskiftet och när projektet är klart kommer drygt 100 000 kubik jordmassor att ha återanvänts.  

På plats i Malmö ska jordmassorna användas för att grunda upp Södra Varvsbassängen och täcka över förorenad havsbottnen till följd av tidigare industriverksamhet i hamnen. Den biologiska mångfalden ökar och vattenkvalitén blir bättre.​

Grävskopa intill en stor jordhög.

100 000 kubik jord från Fyrspåret ska återanvändas. Foto: Trafikverket

För att gräva ner järnvägen åtta respektive sex meter ner i marken har Trafikverket behövt gräva djup ner. Jorden längre ner har legat där orörd tusentals år, ända sedan istiden. 

Orörd till trots behöver jorden testas mot föroreningar innan den kan återanvänds. Både Trafikverket och Peab som kör transporterna har genomfört provtagningar.​

Ett tiotal lastbilar kör i skytteltrafik från depån inne på upplaget vid Stationsvägen. Foto: Trafikverket

Lastbilarna lastas vid en depå inne på upplaget vid Stationsvägen och kör sen ut på Gränsvägen runt Åkarp och ut på motorvägen via Alnarpsvägen. Transporterna pågår fram till våren 2023 och sker dagtid på vardagar. Ett tiotal lastbilar kör i skytteltrafik på Gränsvägen och Stationsvägen.