Sveab renoverar broar i Södertälje

Sveab Anläggning genomför brorenoveringar i Södertälje. Foto: Sveab

Sveab Anläggning renoverar tre broar i Södertälje. Tre gång- och cykelbroar i Södertälje behöver renovering och Sveab Anläggning har fått i uppdrag att utföra jobbet.

Arbetet kommer att genomföras under andra halvåret 2022. Beställare är Telge Inköp.