Sveab anlägger vidare i Veddesta

Sveab Anläggning utför mark- och anläggningsarbeten i Veddesta. Foto: Sveab

Sveab Anläggning ska genomföra ytterligare mark- och anläggningsarbeten i Veddesta/Järfälla. Sammanfattningsvis innebär uppdraget anläggande av arbetsgator med tillhörande ledningar inom Veddesta III. Nya ledningar ska förläggas i den befintliga gatan Äggelundavägen som därefter återställs.

Under arbetet kommer omläggning av trafik att ske genom anläggande av tillfällig väg i anslutning till Äggelundavägen. Beställare är Järfälla kommun.