Sveab Anläggning tar uppdrag för Fors avloppsreningsverk

Sveab deltar i utbyggnaden av Fors avloppsreningsverk. Foto: Sveab

Sveab Anläggning har fått uppdrag inom utbyggnaden av Fors reningsverk i Västerhaninge. Objektet är en del av utbyggnaden för Haninges VA-verksamhet.

Sveab utför grundläggning och markarbete för personalbyggnad, verkstad och förråd med tillhörande VA. Beställare är Skanska Sverige.