SVEAB grundar Fisksätras nya Mulithall

Sveab Anläggning lägger grunden för Fisksätras nya Mulithall. Foto: Sveab

Sveab Anläggning lägger grunden för Fisksätras nya Mulithall.

En multihall för idrott ska byggas på Fisksätra IP. Sveab har fått i uppdrag att genomföra bergschakt, grundläggning och betongplattor för hallen.

Beställare är In3prenör.