Sveab bygger bro för Saltsjöbanan

Sveab tar uppdrag inom projekt Slussen. Foto: Sveab

SVEAB har tilldelats ett projekt för att bygga en bro för Saltsjöbanan. Entreprenaden omfattar spännarmerad en 60 meter lång bro inklusive grundläggning. Bron byggs för Saltsjöbanan inom projekt Slussen.

Det ingår även i entreprenaden att utföra betongarbetena kopplat till påslaget för infarten till den nya bussterminalen i Katarinaberget. Beställare är Exploateringskontoret.