Västerbron i Stockholm byggs om

Körfälten för bilar är bredare än dagens standard vilket gör att gång- och cykelbanorna kan breddas. Foto: Stockholms stad.

Nu startar Stockholms stad arbetet med att bredda gång- och cykelbanorna på Västerbron. Projektet kommer förbättra säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister men ha stor påverkan på trafiken under byggtiden.

Arbetet med att bredda gång- och cykelbanorna kommer att pågå till december i år. Under den tiden kommer bilar, bussar, cyklar och gående att kunna använda bron i båda riktningarna men framkomligheten kommer att vara begränsad. Stockholms stad kommer att arbeta på en sida av bron i taget och då dubbelriktas gång- och cykeltrafiken på den sida där arbetet inte pågår.

– Projektet kommer att påverka trafiken under en relativt kort period, men för gående och cyklister innebär det en stor långsiktig förbättring, säger Margit Norén, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad.

Gångbanorna på Västerbron är idag mindre än hälften så breda som moderna gångbanor. Även cykelbanorna är smalare än standard. Det skapar problem för gående och cyklister på bron och därför kommer Stockholms stad nu bredda gång- och cykelbanorna på Västerbron.

Projektet är möjligt eftersom körfälten för bilar är bredare än dagens standard. Det gör att gång- och cykelbanorna kan breddas till modern standard utan att påverka biltrafiken negativt när projektet är klart.